• Decrease font size
 • Default font size
 • Increase font size
 • default color
 • color1 color
 • color2 color
 • color3 color

 

 

   O USLUZI 

Homologacija je postupak potvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila s propisima. Postupak homologacije se provodi za nova i rabljena vozila.

Homologacija se dijeli na homologaciju pojedinačnog vozila i homologaciju tipa vozila.

 

Postupak homologacije pojedinačnog vozila provodi se za nova i rabljena vozila, koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe.

Zahtjev za sprovođenje postupka homologacije pojedinačnog vozila, koji sadrži i tehničke podatke o vozilu, podnosi dobavljač (svako pravno i fizičko lice) organizaciji za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije putem tehničkog servisa. Podnosilac uz zahtjev prilaže POTVRDU PROIZVOĐAČA ovjeren dokaz proizvođača o usklađenosti opreme i dijelova sa propisanim uslovima.

POTVRDU PROIZVOĐAČA može izdati ovlašteni proizvođačev zastupnik u BiH, ako on postoji. Dokaz proizvođača može izdati i proizvođačev ovlašteni zastupnik u državi iz koje se uvozi vozilo. Umjesto POTVRDE PROIZVOĐAČA podnosilac zahtjeva može priloĹľiti izjavu o usklađenosti, takozvani COC dookument, koji se izdaje za sva vozila za koja je sprovedena jedinstvena europska homologacija tipa vozila.

Ostale dokumente prilaže podnosilac zahtjeva i to:

 • saobraćajnu dozvolu (za polovna vozila) i/ili
 • kupoprodajni ugovor i/ili
 • jedinstvenu carinsku ispravu
 • potrebne proizvođačeve tehničke podatke o vozilu (odobrenje tipa, tehnički opis vozila...)
 • dokaz o plaćenoj naknadi za sprovođenje postupka homologacije.

Ako se pregledom dokumentacije i vozila utvrdi sukladnost sa propisima izdat će se putem tehničkog pregleda POTVRDA O USKLAАENOSTI POJEDINAČNOG VOZILA. Potvrda se daje na uvid na tehničkom pregledu prilikom prve registracije vozila u BiH.

Pojašnjenja

 • Potvrda proizvođača  je dokument s kojim proizvođač ili njegov predstavnik potvrđuje kojim je EU Direktivama i Uredbama odnosno UNECE Pravilnicima udovoljavalo vozilo odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje

Navedenu potvrdu može za određene marke vozila izdati i pravna osoba u inozemstvu koju za to ovlasti stručna institucija.
 

 • COC dokument (Certificate of Conformity) je dokument koji izdaje proizvođač vozila s podacima predmetnog vozila  kojim se potvrđuje da vozilo iz serije homologiranoga tipa ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje;

Glavni cilj zakonodavstva o homologaciji vozila je osigurati da nova vozila koja su stavljena na tržište i u uporabu osiguraju visoku razinu sigurnosti i zaštite okoliša, uključujući određene dijelove i opremu koja se ugrađuje nakon stavljanja vozila na tržište.

Agram dd pruža uslugu homologacije na pet tehničkih servisa:

TS Mostar

TS Zenica

TS Tuzla

TS Sarajevo

TS Tomislavgrad.