• Decrease font size
  • Default font size
  • Increase font size
  • default color
  • color1 color
  • color2 color
  • color3 color

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

 2010. GODINA

Prilog broj 2 za 2010-tu  - VIDJETI U PDF-u

Revizorsko izvješće za 2010-tu  - VIDJETI U PDF-u

 

2011. GODINA

Prilog broj 1 za 2011-tu  - VIDJETI U PDF-u

Prilog broj 2 za 2011-tu  - VIDJETI U PDF-u

Revizorsko izvješće za 2011-tu  - VIDJETI U PDF-u

 2012. GODINA

Prilog broj 1 za 2012-tu  - VIDJETI U PDF-u

Prilog broj 2 za 2012-tu  - VIDJETI U PDF-u

Revizorsko izvješće za 2012-tu  - VIDJETI U PDF-u

 

2013. GODINA

OEI - PD za prvo polugodište 2013-te  - VIDJETI U PDF-u

OEI - PD za 2013-tu godinu  - VIDJETI U PDF-u

Revizorsko izvješće za 2013-tu  - VIDJETI U PDF-u

 

2014. GODINA

OEI - PD za prvo polugodište 2014-te  - VIDJETI U PDF-u

OEI - PD za 2014-tu godinu  - VIDJETI U PDF-u

Revizorsko izvješće za 2014-tu  - VIDJETI U PDF-u

 

2015. GODINA

OEI - PD za prvo polugodište 2015-te  - VIDJETI U PDF-u

OEI - PD za 2015-tu godinu  - VIDJETI U PDF-u

Revizorsko izvješće za 2015-tu  - VIDJETI U PDF-u

 

2016. GODINA

OEI - PD za prvo polugodište 2016-te  - VIDJETI U PDF-u

OEI - PD za 2016-tu  - VIDJETI U PDF-u

Revizorsko izvješće za 2016-tu  - VIDJETI U PDF-u

 

2017. GODINA

OEI - PD za prvo polugodište 2017-te  - VIDJETI U PDF-u  

OEI - PD za 2017-tu  - VIDJETI U PDF-u

 Revizorsko izvješće za 2017-tu  - VIDJETI U PDF-u

 

2018. GODINA

OEI - PD za prvo polugodište 2018-te  - VIDJETI U PDF-u  

OEI - PD za 2018-tu  - VIDJETI U PDF-u

 

2019. GODINA

OEI - PD za prvo polugodište 2019-te  - VIDJETI U PDF-u