CERTIFICIRANJE

Certificiranje predstavlja ocjenu usklađenosti predmeta ispitivanja sa propisanim zahtjevima za predmet ispitivanja.

Certificiranje se obavlja na svim vozilima koja se pojedinačno ili serijski proizvode, prepravljaju, popravljaju nakon težih prometnih nezgoda, bitnije unapređuju, zatim kod vozila kod kojih se mijenjaju sklopovi i uređaji bitni za sigurno učestvovanje u prometu, vozila koja se koriste za prijevoz opasnih materija, vozila koja se koriste za prijevoz lako kvarljivih roba kao i rekonstrukciju vozila sa pogonom na alternativna goriva.

Zahtjev za ispitivanje i certificiranje vozila podnosi dobavljač (pravno i fizičko lice) Stručnoj instituciji putem ovlaštenog ispitnog tijela. Uz zahtjev potrebno je priložiti dokumentaciju.

Potrebna dokumentacija

Potrebnu dokumentaciju, ovisno o vrsti ispitivanja koje se radi, sačinjava:

  • dokaz o vlasništvu (prometna dozvola, kupoprodajni ugovor, račun i carinska deklaracija)
  • tehnički materijal po kojem je izvršena rekonstrukcija na vozilu
  • tehnička dokumentacija po kojoj je izvršena rekonstrukcija (mehanički proračun sa crtežima)

Nakon pregleda vozila i potrebne dokumentacije ako propisani uvjeti budu zadovoljeni Stručna institucija izdaje Potvrdu o ispitivanju i Certifikat određene namjene.

Pojašnjenja

U slučaju odbijanja zahtjeva predstavnik ovlaštenog Ispitnog tijela je dužan saopštiti podnosiocu zahtjeva razloge ne odobrenja i dati preporuku za korekcije u pogledu potrebne dokumentacije.