HOMOLOGACIJA

Homologacija je postupak potvrđivanja sukladnosti pojedinačnog vozila sa propisima. Postupak homologacije pojedinačnog vozila provodi se za nova i rabljena vozila, a koja dobavljač pojedinačno uvozi radi prodaje ili za svoje potrebe.

Homologacija se dijeli na homologaciju pojedinačnog vozila i homologaciju tipa vozila.

Agram d.d.  pruža uslugu homologacije na: 

Saznajte više...

Zahtjev za sprovođenje postupka homologacije pojedinačnog vozila, koji sadrži i tehničke podatke o vozilu, podnosi dobavljač (pravno i fizičko lice) organizaciji za obavljanje administrativnih poslova iz oblasti homologacije putem tehničkog servisa. Podnosilac uz zahtjev prilaže POTVRDU PROIZVOĐAČA, ovjeren dokaz proizvođača o usklađenosti opreme i dijelova sa propisanim uvjetima.

POTVRDU PROIZVOĐAČA može izdati ovlašteni proizvođačev zastupnik u BiH, u slučaju da postoji. Dokaz proizvođača može izdati i proizvođačev ovlašteni zastupnik u državi iz koje se uvozi vozilo. Umjesto POTVRDE PROIZVOĐAČA podnosilac zahtjeva može priložiti izjavu o usklađenosti, takozvani COC dokument, koji se izdaje za sva vozila za koja je sprovedena jedinstvena europska homologacija tipa vozila.

Ostale dokumente prilaže podnosilac zahtjeva i to:

  • prometnu dozvolu (za polovna vozila) i/ili
  • kupoprodajni ugovor i/ili
  • jedinstvenu carinsku ispravu
  • potrebne proizvođačeve tehničke podatke o vozilu (odobrenje tipa, tehnički opis vozila…)
  • dokaz o plaćenoj naknadi za sprovođenje postupka homologacije.

Ako se pregledom dokumentacije i vozila utvrdi sukladnost sa propisima, izdaje se, putem tehničkog pregleda, POTVRDA O USKLAĐENOSTI POJEDINAČNOG VOZILA. Potvrda se daje na uvid na tehničkom pregledu prilikom prve registracije vozila u BiH.

Pojašnjenja

Potvrda proizvođača je dokument sa kojim proizvođač ili njegov predstavnik potvrđuje kojim je EU Direktivama i Uredbama odnosno UNECE pravilnicima udovoljavalo vozilo odnosno njegovi sustavi i dijelovi u trenutku proizvodnje.
Navedenu potvrdu može za određene marke vozila izdati i pravna osoba u inozemstvu, a koju za to ovlasti stručna institucija.
COC dokument (Certificate of Conformity) je dokument koji izdaje proizvođač vozila s podacima predmetnog vozila kojim se potvrđuje da vozilo iz serije homologiranog tipa ispunjava zahtjeve koji su bili na snazi u vrijeme njegove proizvodnje.
Glavni cilj Pravilnika o homologaciji vozila je osigurati da nova vozila, koja su stavljena na tržište i u uporabu, osiguraju visoku razinu sigurnosti i zaštite okoliša, uključujući određene dijelove i opremu koja se ugrađuje nakon stavljanja vozila na tržište.