STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED

Višegodišnjim uspješnim upravljanjem stanicama za tehnički pregled vozila, Agram d.d. je izgradio prepoznatljivu kvalitetu usluga, a visokom standardima gradnje i opremljenosti objekata unaprijedio ukupnu kvalitetu sustava tehničkih pregleda vozila na prostoru BiH.

Tvrtka upravlja sa 35 stanica za tehnički pregled vozila, u kojima se godišnje obavi više od 110.000 tehničkih pregleda vozila i ostalih usluga (Agram je u 2019. godini realizirao: 107.471 svih usluga tehničkih pregleda vozila, 1.220 usluga ispitivanja tahografa, 1.955 usluga homologacije i 1.181 certifikaciju).

U stanicama za tehnički pregled vozila nudi se brza i kvalitetna usluga tehničkog pregleda, osiguranja i registracije vozila.

Naziv Adresa Mjesto E-mail Telefon
STP MOSTAR I Vukovarska 1 Mostar stpagram.mostar@agram.ba +387 36 394 516
STP ČITLUK Potpolje b.b. Čitluk stpagram.citluk@agram.ba +387 36 642 687
STP ČAPLJINA Mate Boban b.b. Čapljina stpagram.capljina@agram.ba +387 36 808 304
STP STOLAC Humska b.b. Stolac stpagram.stolac@agram.ba +387 36 853 214
STP RAMA – PROZOR Ometala b.b. Rama stpagram.rama@agram.ba +387 36 771 527
STP LJUBUŠKI IV. brigada HVO Stjepana Radića 7 Ljubuški stpagram.ljubuski@agram.ba +387 39 833 751
STP POSUŠJE Vukovarska 47 Posušje stpagram.posusje@agram.ba +387 39 683 924
STP GRUDE Fra Gabre Grubišića 19 Grude stpagram.grude@agram.ba +387 39 660-193
STP MOSTAR II Bišće polje b.b. Mostar stpagram.mostar2@agram.ba +387 36 577 785
STP MOSTAR III Bišće polje b.b. Mostar stpagram.mostar3@agram.ba +387 36 506 736
STP MOSTAR IV Dubrovačka b.b. Mostar stpagram.mostar4@agram.ba +387 36 802 101
STP TOMISLAVGRAD Kralja Tvrtka b.b. Tomislavgrad stpagram.tomislavgrad@agram.ba +387 34 352 090
STP SARAJEVO I Trg međunarodnog prijateljstva 20 Sarajevo stpagram.sarajevo@agram.ba +387 33 755 403
STP SARAJEVO II Jukićeva 116 Sarajevo stpagram.sa-centar@agram.ba +387 33 262 985
STP HADŽIĆI Hadželi 210 Hadžići stpagram.hadzici@agram.ba +387 33 421 866
STP ZENICA Goraždanska 28 Zenica stpagram.zenica@agram.ba +387 32 203 441
STP ŽEPČE I Orlovik b.b Žepče stpagram.zepce@agram.ba +387 32 880 402
STP ŽEPČE II Goliješnica b.b. Žepče stpagram.zepce2@agram.ba +387 32 897 995
STP BUGOJNO Ulica slobode b.b. Bugojno stpagram.bugojno@agram.ba +387 30 251 695
STP VITEZ Poslovni centar 96 Vitez stpagram.vitez@agram.ba +387 30 717 471
STP JAJCE III gardijske brigade Jajce stpagram.jajce@agram.ba +387 30 656 337
STP TUZLA Mije Keroševića Guje b.b. Tuzla stpagram.tuzla@agram.ba +387 35 320 418
STP SREBRENIK Vahida Ibrića b.b. Srebrenik stpagram.srebrenik@agram.ba +387 35 643 411
STP ODŽAK Brodska b.b. Odžak stpagram.odzak@agram.ba +387 31 761 753
STP BIJELJINA Stefana Dečanskog 112 Bijeljina stpagram.bijeljina@agram.ba +387 55 333 104
STP GRAČANICA Šenik 2 Gračanica stpagram.gracanica@agram.ba +387 35 704 968
STP ORAŠJE 14. ulica 78 Orašje stpagram.orasje@agram.ba +387 31 717 095
STP CAZIN Izeta Nanića b.b. Cazin stpagram.cazin@agram.ba +387 37 514 524
STP BUŽIM 505. Viteške brigade b.b. Bužim stpagram.buzim@agram.ba +387 37 424 164
STP BANJA LUKA I Bulevar srpske vojske 17 Banja Luka stpagram.banja-luka@agram.ba +387 51 491 130
STP DOBOJ I Kolubarska b.b. Doboj stpagram.doboj@agram.ba +387 53 226 460
STP DOBOJ II Pijeskovi b.b. Doboj stpagram.doboj2@agram.ba +387 53 250 566
STP LAKTAŠI – TRN Cara Dušana 40 Laktaši stpagram.trn@agram.ba +387 51 492 130
STP TESLIĆ Donji Ružević b.b. Teslić stpagram.teslic@agram.ba +387 53 490 064
STP NOVI GRAD Banjalučka ulica bb Novi Grad stpagram.novigrad@agram.ba +387 52 751 991