STANICE ZA TEHNIČKI PREGLED

STANICA ZA TEHNIČKI PREGLED SARAJEVO I

 

Stanica za tehnički pregled Sarajevo I se nalazi u sklopu poslovne zgrade Koncerna Agram na adresi Trg međunarodnog prijateljstva 20, u općini Novi Grad Sarajevo. Stanica posjeduje dvije tehnološke linije, jednu za laka i jednu za teška vozila.

Na stanici je moguće obaviti sljedeće vrste pregleda:

  • tehnički pregled o ispunjavanju tehničko-eksploatacijskih uvjeta
  • redovan tehnički pregled
  • vanredni tehnički pregled
  • periodični tehnički pregled.

U sklopu stanice nalazi se i radionica za ispitivanje analognih i digitalnih tahografa i kontrolu ograničivača brzine. Radionica je opremljena najsuvremenijom opremom za ispitivanje i kontrolu svih vrsta i tipova analognih i digitalnih tahografa.

Tehnički servis u sklopu stanice za tehnički pregled nudi usluge homologacije i certificiranja vozila.

 

Kontakt podaci:
e-mail: stpagram.sarajevo@agram.ba
tel.: +387 33 755 403
fax.: +387 33 755 429

Radno vrijeme:
pon – pet  08:00-17:00
sub  08:00-12:00

 

Usluge:

Homologacija vozila
tel.: + 387 33 755 514
fax.: + 387 33 755 429
e-mail: homologacija.sarajevo@agram.ba

Certifikacija vozila
e-mail: sarajevo.certifikacija@agram.ba
tel.: + 387 33 755 514
fax.: + 387 33 755 429

POTRAŽITE NAS
NA VIŠE OD 30 LOKACIJA